Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELEM

Tevékenységi, adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás

Üdvözöljük! A jelen tájékoztatás célja, hogy a netcredit.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.
A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:
A netcredit.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Bankmonitor Kft-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-976265, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79387/2014.) illeti. A honlapot a Bankmonitor Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-184211, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87386/2015) és a Bankmonitor Partner Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-170218, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87387/2015) jogosultak szolgáltatásaik nyújtásához igénybe venni.
A Bankmonitor Szolgáltató Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a Hpt-ben meghatározott közvetítői alvállalkozóként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez a Duna House Hitel Centrum Szolgáltató Kft. (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., MNB törzsszám: 13397401) megbízásából. A közvetítői és közvetítői alvállalkozói tevékenységek tekintetében a Bankmonitor Szolgáltató Kft. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, törzsszáma 24821683. A Bankmonitor Szolgáltató Kft. a Bszt. és Hpt. szerinti közvetítői tevékenységéért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra. A Bankmonitor Szolgáltató Kft. a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel, mely interneten a http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/keresescímen ellenőrizhető.
A Bankmonitor Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez.
A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes befektetési szolgáltatások tekintetében a Bszt-ben meghatározott közvetítői tevékenységet végez az ERSTE Befektetési Zrt. (MNB törzsszám: 10361966) megbízásából, valamint a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a Hpt-ben meghatározott többes ügynökként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-527/2013. számú határozatában foglalt engedély alapján. A közvetítői és többes ügynöki tevékenységek tekintetében a Bankmonitor Partner Kft. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, törzsszáma 24290353. A Bankmonitor Partner Kft. a Bszt. és Hpt. szerinti közvetítői tevékenységeiért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra. A Bankmonitor Partner Kft. a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel, mely interneten a http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses címen ellenőrizhető.
Tájékoztatjuk, hogy a netcredit.hu honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges.
Adatkezelők:
Bankmonitor Szolgáltató Kft.
Bankmonitor Kft.
Bankmonitor Partner Kft.
Adatfeldolgozó:
MyClient Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.; Cégjegyzékszám: 01 09 934868; Adószám: 12448810-2-41; adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77141/2014.)
Az Adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:
bankmonitor@bankmonitor.hu
Az adatkezelés jogalapja:
A netcredit.hu honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):
Az adatkezelés időtartama:
A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatkezelés célja:

Felhívjuk figyelmét, hogy a netcredit.hu honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez elvégzendő regisztráció során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció alkalmával megadott személyes adatait az érdeklődésével érintett pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével megbízott adatfeldolgozó, a MyClient Korlátolt Felelősségű Társaság ismeri meg.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a netcredit.hu honlapon kiválasztott pénzügyi szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes Adatkezelők a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek szolgáltathatnak adatot:

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe
Budapest Bank Zrt.
Magyar Cetelem Bank Zrt.

Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár
CIB Bank Zrt.
Concorde Alapkezelő Befektetési alapkezelő Zrt.
Hitelcentrum Szolgáltató Kft. (Duna House)
Erste Bank Zrt.
Erste Befektetési Zrt.
Erste Lakás-takarékpénztár Zrt.
FHB Bank Zrt.
Fundamenta Lakáskassza Zrt.
Gránit Bank Zrt.
K&H Bank Zrt.
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Magyar Államkincstár
Magnet Bank Zrt.
OTP Bank Nyrt.
OTP Lakástakarékpénztár Zrt.
PannonHitel Pénzügyi Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
UniCredit Bank Zrt.

 

Tájékoztatjuk, hogy a netcredit.hu weboldal működésével kapcsolatban a netcredit.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy belső minőségellenőrzési okokból az Önnel történő telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés előzetes figyelmeztetés nélkül is esetlegesen rögzítésre kerülhet, ez azonban az Adatkezelők személyén kívül más személy számára semmilyen formában nem kerül továbbításra, és az Ön adataira vonatkozó adatkezelés bármely okból történő megszűnése esetében az adatokkal együtt törlésre kerül.

A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Email: bankmonitor@bankmonitor.hu
Postacím: Bankmonitor Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.
Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a nevét, email címét, és a regisztráláskor közölt telefonszámát szíveskedjék megadni, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.
Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők közvetítői, közvetítői alvállalkozói tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:
Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 
Bankmonitor Szolgáltató Kft. Bankmonitor Kft.      Bankmonitor Partner Kft.
 
Adatkezelők